Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Glinščica - Botanične ekskurzije na tržaškem Krasu

Gre za prvi interaktivni vodnik rastlinstva doline Glinščice. Poleg prof. Nimisa sta pri pripravi vodnika sodelovala tudi prof. L. Poldini in dr. S. Martellos, slike pa je pripravil dr. A. Moro. Vsi so zaposleni pri Oddelku za biologijo na Tržaški univerzi.

Dolina Glinščice, ki je oddaljena le nekaj kilometrov od mesta Trst, je znano območje za izletnike in plezalce: marsikdo ve, da se v njej skriva bogato in zanimivo rastlinstvo, redki pa so tisti, ki v vseh pogledih dojamejo njen zaklad. Novi interaktivni vodnik, ki je sad več desetletij navdušenih raziskovanj na tem področju in uporabe najnovejših informatičnih tehnik, predstavlja veliko novost in pomemben doprinos k poznavanju rastlinstva doline Glinščice, ki je pravi rezervoar biotske pestrosti in v katerem se nahaja nad 1.000 rastlinskih vrst.

Klasična "flora" vsebuje dihotomne ključe za določitev družine, rodu in vrste z značilnostmi, ki so vezane na toge sheme biološke klasifikacije. To "floro" pa je pripravil informacijski sistem, ki daje prednost značilnostim, ki so z lahkoto prepoznavne tudi začetnikom. Na tak način lahko vsakdo z lahkoto določi pravilno znanstveno ime najdeni rastlini.

To določevalno orodje je zelo koristno tudi za dijake in ljubitelje narave. Zaradi njegovega inovativnega pristopa bodo mnogi lahko zares spoznali biološko raznovrstnost, ki večkrat vzbuja radovednost, spoštovanje in zanimanje. Spletne strani nudijo različne možnosti izbire in peljejo po poti, ki vodi k imenu neke rastline. Vse izbire so izčrpno opisane in opremljene s tisočimi slikami z visoko resolucijo. Interaktivni vodnik predstavlja učinkovit in močan instrument za širjenje okoljskih bogastev enega izmed najbolj pomembnih biotopov naše dežele.

https://itunes.apple.com/it/app/la-val-rosandra-escursioni/id380964143?mt=8