Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Živalske vrste

Tudi živalske vrste so zelo raznolike. Kljub temu, da je izrazito kraško, to območje je tudi eno izmed najbolj vodonosnih območij tržaške pokrajine, zato so se tu naselili zelo redki plazilci in dvoživke. Na območju Deželnega naravnega rezervata doline Glinščice je bilo do sedaj zabeleženih 130 vrst ptic, od katerih jih 70 tudi gnezdi. Ti podatki dokazujejo velik naturalistični pomen tega območja, ki pravzaprav ni tako obširno. Na tem območju prebivajo tudi številni sesalci kot so srnjak, gams, jelen, zajec, veverica, polh, lisica, etruščanska rovka, ris, hermelin in drugi. Zaradi številnih jam in votlin so tu prisotni tudi netopirji, predvsem podkovnjaki, ki so obenem tudi simbol Naravnega rezervata doline Glinščice.