Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Rastlinske vrste

Dolina Glinščice je edino območje Tržaškega krasa, po katerem teče površinski vodotok. Običajno se besedo kras uporablja kot sinonim za kamnito in brezvodno površino. Območje je glede rastlinstva zelo asimetrično: na eni strani prevladujejo melišča, na drugi pa gozdovi in navpične stene. Nekateri nižinski predeli so prekriti z gmajnami in travišči, v bližini reke pa prevladujejo rastline, ki so značilne za bolj vlažna območja. Rastline cvetijo z živimi barvami in v omejenih časovnih obdobjih: spomladi prevladuje rumena, jeseni pa rožnato-vijolična barva. Na zgornjem, položnejšem predelu doline, pa je rastlinstvo bolj kompaktno in manj obarvano: tu prevladuje zelena barva.