Sledite nam

Rastlinske vrste

Dolina Glinščice je edino območje tržaškega Krasa po katerem teče površinski vodotok. Običajno se beseda Kras uporablja kot sinonim za kamnito in brezvodno površino. Območje je zelo asimetrično poraščeno z rastlinstvom: na eni strani prevladujejo melišča, na drugi pa gozdovi in navpične stene. Nekateri položnejši predeli so prekriti z gmajnami in travišči, v bližini reke pa prevladujejo rastline, ki so značilne za vlažnejša območja. Cvetenje rastlinja je živopisno in skoncentrirano v določenih obdobjih: spomladi prevladuje rumena, jeseni pa rožnata in vijolična barva. V zgornjem, položnejšem predelu doline je rastlinstvo krepkejše in bolj gosto ter manj barvito, prevladuje zelena barva.