Sledite nam

Živalske vrste

Tudi živalstvo je tu raznoliko. Čeprav je izrazito kraško, je to območje tudi eno izmed najbolj vodonosnih območij tržaške pokrajine, zato so se v dolini naselili zelo redki plazilci in dvoživke. Na območju Deželnega naravnega rezervata Doline Glinščice je bilo do zdaj zabeleženih 130 vrst ptic, od katerih jih 70 tu tudi gnezdi. Ti podatki ponazarjajo velik pomen narave na tem območju, ki pravzaprav niti ne obsega tako veliko kvadraturo. Na tem območju prebivajo tudi številni sesalci, kot so srnjak, jelen, zajec, veverica, polh, lisica, kuna belica, jež, etruščanska rovka in drugi. Zaradi številnih jam in votlin tu srečamo netopirje, predvsem podkovnjake, ki so obenem tudi simbol Naravnega rezervata Doline Glinščice.