Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Sprejemni center

V prostorih Sprejemnega centra doline Glinščice, ki se nahaja v Kulturnem večnamenskem centru v Boljuncu, to se pravi na vstopnem mestu v dolino, si lahko obiskovalci ogledajo in spoznajo naturalistične in zgodovinske tematike vezane na rezervat. V centru so na ogled diorame, slike in posnetki, ki prikazujejo zgodovinsko-kulturne, rastlinske in zaščitne prvine doline Glinščice. Sprejemni center predstavlja izhodišče za logistično organiziranje vodenih ogledov in za vse ostale didaktične dejavnosti.

Center je skratka začetna informativna točka za vodene oglede doline Glinščice, ki so namenjeni tako posameznikom kot tudi dijakom.

Kako do Sprejemnega centra

Sprejemni center v Boljuncu se nahaja na območju Občine Dolina, v Tržaški pokrajini in se ga lahko doseže z osebnim avtomobilom ali pa z avtobusoma št. 40 in 41.

Po avtocesti A4 nadaljujte v smeri proti Trstu-Trieste do Peska in Bazovice-Basovizza, nato pa proti Dolini-San Dorligo della Valle in Boljuncu-Bagnoli della Rosandra.

Iz Trsta vozite proti državni meji Rabuiese-Škofije in nato, na območju industrijske cone, zavijte na cesto Strada della Rosandra proti Dolini-San Dorligo della Valle in Boljuncu-Bagnoli della Rosandra. Iz Tržaškega nabrežja-Rive di Trieste zavijte na hitro cesto in vozite do kraja imenovanega “Grandi Motori”, nato pa zavijte levo proti Dolini-San Dorligo della Valle in Boljuncu-Bagnoli della Rosandra.

Dodatne informacije

Centro visite della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra-Sprejemni center Deželnega naravnega rezervata doline Glinščice

Bagnoli della Rosandra-Boljunec, 507

34018 – San Dorligo della Valle-Dolina (TS)

ttel. +39 329 1286325

e-pošta: info@riservavalrosandra-glinscica.it
www.riservavalrosandra-glinscica.it

 

URNIK SPREJEMNEGA CENTRA V VELJAVI ZA LETO 2020