Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Botanični lov na zaklad v Dolini Glinščice

Ta aplikacija je določevalno orodje za izvedbo »botaničnega lova na zaklad« v Naravnem rezervatu doline Glinščice. Ključ je namenjen predvsem otrokom osnovnih šol. Omogoča organizacijo aktivnosti neposredno v naravi.
Botanični lov na zaklad - predlog aktivnosti:
1. korak: pred odhodom na teren učitelji razložijo otrokom, kako poteka »lov« in jih naučijo nekaj osnovnih pojmov iz botanike;
2. korak: otroci se postavijo na začetek poti, ki pelje v dolino Glinščice, kjer jih učitelji razdelijo na skupine po 3-4. Eno rastlino določijo vsi skupaj ob pomoči učitelja, da se naučijo uporabljati dlančnike in pametne telefone. Vsaka skupina ima na razpolago en dlančnik oz. pametni telefon z naloženim določevalnim ključem, ter zemljevid območja, na katerem so z barvnimi simboli označena drevesa in/ali grmi, ki jih morajo otroci določiti;
3. korak: lov na zaklad. Vsaka skupina otrok ima na razpolago približno pol ure časa za določitev desetih rastlin, ki so označene bodisi na zemljevidu bodisi na terenu z barvnim oštevilčenim kartončkom. Ko skupina najde rastlino in misli, da jo je pravilno določila, teče k učitelju. Le-ta drži v roki tabelo z ustrezno številko in imenom rastline ter preveri na mestu, ali so otroci rastlino pravilno določili. Če so otroci rastlino določili pravilno, lahko nadaljujejo »lov«. V nasprotnem primeru pa se morajo vrniti k rastlini in ugotoviti, kje so se zmotili;
4. korak: po 30-ih minutah, gredo vse skupine do učitelja. Na podlagi pravilno določenih rastlin, porabljenega časa in števila napak učitelj razglasi zmagovalno skupino;
5. korak: na koncu sledi sprehod po dolini Glinščice in opazovanje ostalih rastlin.
»Botanični lov na zaklad« je bil najprej izdelan za Tržaški univerzitetni botanični vrt, trenutno pa se ga uporablja tudi v drugih evropskih botaničnih vrtovih kot didaktično igro, ki omogoča otrokom na zabaven način spoznavati značilnosti rastlin.
Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

https://itunes.apple.com/it/app/caccia-al-tesoro-botanica/id432863530?mt=8