Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo
29 Avgust, 2018

PROJEKT IZTREBLJENJA POTOČNE POSTRVI IZ DEŽELNEGA NARAVNEGA REZERVATA DOLINE GLINŠČICE

 

Organ upravljanja Naravnega rezervata Doline Glinščice, v sodelovanju z Oddelkom za življenjske vede Univerze v Trstu in Ustanovo za ribje varstvo (ETPI), pripravlja projekt za iztrebljenje potočne postrvi (Salmo trutta) iz celotnega toka Glinščice, ki se vije po Rezervatu.

Gre za vrsto postrvi, ki se izvorno nahaja v naši deželi le v potoku Ziljica (Trbiž). V Glinščico so jo od začetka osemdesetih let naseljevali zaradi športnega ribolova, tako kot v številne druge vodotoke v deželi.

Kot neizprosna roparica je odločilno zaznamovala občutljiv rečni ekosistem. S svojo prisotnostjo ogroža predvsem primorskega koščaka (Austropotamobius italicus), katerega ličinke so lahek plen postrvi, pisanca (Phoxinus phoxinus), tipičnega potočnega krapavca, ki je žrtev odraslih postrvi, ter številne dvoživke, katerih jajčeca in paglavci predstavljajo hrano za odrasle primerke postrvi. Njen vpliv sega prek meja rečnega ekosistema, kajti hrani se predvsem z ličinkami insektov, kot so kačji pastir, mladoletnica ali ločnica in enodnevnica, ki v odrasli dobi predstavljajo pomemben del prehrane za ptičjo populacijo.

Projekt iztrebljenja potočne postrvi se bo odvijal v dveh stopnjah: prva stopnja predvideva ulov določenega števila primerkov s pomočjo električnega ribolova in njihovo selitev v potok Ziljica s pomočjo zabojnikov s kisikom. Na tej stopnji bodo primerki izmerjeni in stehtani. Na podlagi teh podatkov bo izračunana gostota populacije. Druga stopnja predvideva preverjanje učinkovitosti iztrebljenja s pomočjo sezonskega spremljanja in ocenjevanje škode na populacijah, ki jih ta vrsta postrvi najbolj ogroža.