Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo
15 Marec, 2019

Odredba se nanaša na ugotovitev o prisotnosti samca in samice krokarja v Dolini Glinščice. Iz njunega vedenja je bilo razvidno, da gnezdita. Ker je krokar posebno dragocena živalska vrsta in na podlagi prvega odstavka 10. člena Pravilnika o rezervatu Doline Glinščice, po katerem sme upravljavec za zaščito habitatov in posebno dragocenih vrst določiti območja posebnega varstva, v katerih je mogoče prepovedati izletniške, gorniške in druge dejavnosti, je bila izdana odredba za prepoved plezanja in letenja dronov na območju posebnega varstva do 5. maja 2019, da se s tem prepreči motenje krokarskega para v tem občutljivem obdobju.