Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo
6 Marec, 2017

Odredba se nanaša na ugotovitev o prisotnosti samca in samice sokola selca ter samca in samice krokarja v Dolini Glinščice. Iz njihovega vedenja je bilo razvidno, da gnezdijo. Ker sta sokol selec in krokar posebno dragoceni živalski vrsti in na podlagi prvega odstavka 10. člena Pravilnika o rezervatu Doline Glinščice, po katerem sme upravljavec za zaščito habitatov in posebno dragocenih vrst določiti območja posebnega varstva, v katerih je mogoče prepovedati izletniške, gorniške in druge dejavnosti, je bila izdana odredba za prepoved plezanja na območju posebnega varstva do 30. junija 2017, da se s tem prepreči motenje parov v tem občutljivem obdobju.