Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Projekt Carso-Kras

Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija. KRAS/CARSO je strateški projekt, ki se je izvajal na območju Krasa in spodbujal trajnostno teritorialno integracijo homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo. Cilj projekta je bil izvedba aktivnosti, ki bodo zagotavljale trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo s skupnimi strategijami na čezmejni ravni.

V okviru projekta je Občina Dolina izpeljala obnovo Večnamenskega centra Franceta Prešerna v Boljuncu, v katerem je tudi sedež Sprejemnega centra Naravnega rezervata Doline Glinščice.