Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Projekt RoofOfRock

Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast, RoofOfRock je triletni projekt, ki namerava podati smernice za uporabo naravnega gradbenega materiala pri obnovah zgodovinskih objektov in pri gradnji novih zgradb, za ohranitev krajevne kulturne dediščine.

V okviru projekta je bil predviden razvoj posebne študije o značilnostih zemeljskega območja občine Dolina. Ta študija in oznake, ki so iz te izhajale, prinašajo dragocen prispevek tudi v podporo izvedbenih ukrepov v zvezi z Načrtom za ohranitev in razvoj naravnega rezervata – Dolina Glinščice.  

Na podlagi študije je bila sestavljena publikacija "Na prehodu".

Za vse informacije kliknite na:

www.roofofrock.eu