Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Projekt RoofOfRock

Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast. 

RoofOfRock je triletni projekt, ki namerava podati smernice za uporabo naravnega gradbenega materiala pri obnovah zgodovinskih objektov in gradnji novih zgradb za ohranitev krajevne kulturne dediščine.

V okviru projekta je bila predvidena priprava posebne študije o značilnostih zemeljskega območja v občini Dolina. Raziskava in smernice, ki so iz te izhajale, prinašajo dragocen prispevek tudi v podporo izvedbenih ukrepov v zvezi z Načrtom za ohranitev in razvoj Naravnega rezervata Doline Glinščice.

Na podlagi študije je bila izdana publikacija Na prehod.

Za vse informacije kliknite na:

 

www.roofofrock.eu