Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Projekt SiiT

Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju, SIIT je triletni standardni projekt s katerim želimo izboljšati poznavanje biotske pestrosti na programskem območju in zbrati bogato jezikovno in kulturno dediščino, ki izvira iz stoletja trajajoče interakcije med naravo in lokalnimi skupnostmi. Inovativna interaktivna orodja za določanje (identifikacijo) organizmov, katera so bila razvita v vseevropskem projektu KeyToNature, bomo uporabili za izdelavo novih večjezičnih vodnikov, ki bodo dostopni preko spleta in s pomočjo mobilnih medijev tudi na terenu, ter e-učnih pripomočkov za spoznavanje biotske pestrosti.

V sklopu projekta želi Občina Dolina spodbujati občinske šole k sodelovanju pri izobraževalnih aktivnostih na področju biodiverzitete, predvsem preko uporabe interaktivnih orodij za določanje rastlin in živali Naravnega rezervata doline Glinščice. V ta namen smo predvideli sklop vodenih obiskov naravnega rezervata za šole, da bi le-te testirale uporabo interaktivnih določevalnih orodij (dihotomnih ključev). Da bi prispevali k razpoznavnosti občinskega teritorija in predvsem Naravnega rezervata doline Glinščice smo organizirali sejem o biotski pestrosti in izobraževanju, ki je potekal v septembru 2014.

Za vse informacije kliknite na:

www.siit.eu