Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Projekt SiiT

Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju. SIIT je triletni standardni projekt, s katerim želimo izboljšati poznavanje biotske raznovrstnosti na programskem območju ter zbrati bogato jezikovno in kulturno dediščino, ki izvira iz stoletja trajajoče interakcije med naravo in lokalnimi skupnostmi. Inovativna interaktivna orodja za določanje (identifikacijo) organizmov, ki so bila razvita v vseevropskem projektu KeyToNature, bomo uporabili za izdelavo novih večjezičnih vodnikov, ki bodo dostopni po spletu in z mobilnimi mediji tudi na terenu, ter e-učnih pripomočkov za spoznavanje biotske raznovrstnosti.

S projektom želi Občina Dolina spodbujati šole k sodelovanju pri izobraževalnih aktivnostih na področju biotske raznovrstnosti, predvsem z uporabo interaktivnih orodij za določanje rastlin in živali v Naravnem rezervatu Doline Glinščice. V ta namen smo predvideli niz vodenih obiskov naravnega rezervata za šole, da bi preskusile uporabo interaktivnih določevalnih orodij (dihotomnih ključev). Da bi pripomogli k prepoznavnosti občine in predvsem Naravnega rezervata Doline Glinščice, smo septembra 2014 organizirali sejem o biotski raznovrstnosti in izobraževanju.

Za vse informacije kliknite na:

www.siit.eu