Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Glinščica - Botanične ekskurzije na tržaškem Krasu

Gre za prvi interaktivni vodnik po rastlinstvu Doline Glinščice. Poleg prof. Nimisa sta pri pripravi vodnika sodelovala tudi prof. L. Poldini in dr. S. Martellos, slike pa je pripravil dr. A. Moro. Vsi so zaposleni na Oddelku za biologijo Univerze v Trstu.

Dolina Glinščice, ki je od Trsta oddaljena le nekaj kilometrov, je znano območje za izletnike in plezalce. Marsikdo ve, da se v njej skriva bogato in zanimivo rastlinstvo, redki pa v vseh pogledih dojamejo njen zaklad. Novi interaktivni vodnik, ki je sad več desetletij navdušenega raziskovanja na tem območju in uporabe najnovejših informacijskih tehnik, je velika novost in pomemben doprinos k poznavanju rastlinstva Doline Glinščice, pravega bisera biotske pestrosti, v katerem je več kot tisoč rastlinskih vrst. Rastlinstvo na določenem območju zahteva podrobno interdisciplinarno obravnavo.

Klasična flora vsebuje dihotomne ključe za določitev družine, rodu in vrste z značilnostmi, ki so vezane na toge sheme biološke klasifikacije. To floro pa je pripravil informacijski sistem, ki daje prednost značilnostim, ki jih z lahkoto prepoznajo tudi začetniki. Tako lahko vsakdo preprosto določi pravo znanstveno ime najdene rastline.

To določevalno orodje je zelo koristno tudi za učence vseh izobraževalnih stopenj in ljubitelje narave. Zaradi inovativnega pristopa tega e-vodnika bodo mnogi lahko zares spoznali biološko raznovrstnost, ki vzbuja radovednost, spoštovanje in zanimanje. Aplikacija ponuja različne možnosti izbire vzdolž poti, ki vodi k imenu neke rastline. Vse izbire so izčrpno opisane in opremljene s tisočimi slikami z visoko resolucijo. Interaktivni vodnik je učinkovito in zmogljivo orodje za promocijo bogastva enega izmed najpomembnejših biotopov naše dežele.

https://itunes.apple.com/it/app/la-val-rosandra-escursioni/id380964143?mt=8