Sledite nam

Vodni Gozd - Bazovica-Dolina - Slow tourism

Rdeča nit 15 km dolge izletniške poti, ki se vije po tržaškem Krasu, je voda. Gozdne steze in poti povezujejo dva sprejemna centra tega območja: sodoben Naravoslovni izobraževalni center v Bazovici, ki ga upravlja Deželna gozdarska služba, in Sprejemni center Doline Glinščice v večnamenskem Kulturnem centru v Boljuncu ob vstopni točki v Deželni naravni rezervat Doline Glinščice, ki ga upravlja Občina Dolina. Z multimedijskim vodnikom boste lahko pridobili informacije o obstoju in značilnostih različnih vodnih okolij: kraškega vodovja, ki oblikuje podzemlje, padavinskih voda, ki omogočajo obstoj raznih vrst, ter stoječe vode v mlakah, cisternah in vodnjakih, ki je še danes pomembna za preživetje in je v preteklosti z ledarstvom predstavljala tudi vir zaslužka. Odkrili boste kraške mlake in težavno vzdrževanje njihovega habitata, ki predstavlja pomemben življenjski prostor številnim redkim in zaščitenim dvoživkam in vodnim živalim. V majhnem zaselku Botač pa boste videli ostanke enega izmed velikih mlinov, ki so delovali vzdolž struge reke Glinščice, edinega površinskega vodotoka na območju Krasa v Italiji.

Zasnova načrtovane poti v nekaj kilometrih povzame bistvene značilnosti tržaškega kraškega območja in v duhu počasnega turizma omogoča postopen in slikovit pristop k naravnemu okolju in kulturnozgodovinski dediščini. Pet ur dolga trasa od Bazovice do Boljunca je lahka pešpot, dostopna različno zmogljivim izletnikom vseh starosti ter ljubiteljem počasnih in ekoloških poti. Na tem območju vozijo tudi avtobusi, tako da je mogoča hitra vrnitev v Trst.

https://itunes.apple.com/it/app/vodni-gozd-basovica-dolina/id535735128?mt=8