Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo

Vodni Gozd - Bazovica-Dolina - Slow tourism

Voda je rdeča nit 15 km dolge izletniške poti, ki se vije po tržaškem Krasu. Preko stez in gozdnih prog povezuje dva sprejemna centra tega območja: sodobni Naravoslovni didaktični center v Bazovici, ki ga upravlja Deželna gozdarska služba, in Sprejemni center doline Glinščice v Kulturnem večnamenskem centru v Boljuncu, ki se nahaja na vstopnem mestu v Naravni deželni rezervat doline Glinščice in ga upravlja Občina Dolina. S tem multimedijskim vodnikom boste lahko pridobili informacije o prisotnosti in značilnostih različnih vodnih okolij, ki zajemajo: kraško vodovje, ki oblikuje podzemlje, padavisnke vode, ki omogočajo obstoj raznih življenjskih vrst, stoječo vodo v mlakah, cisternah in vodnjakih, ki je še danes pomembna za preživetje in je v preteklosti z ledarstvom predstavlajala tudi vir zaslužka.

Odkrili boste kraške mlake in težavnost vzdrževanja njihovega habitata, ki predstavlja pomemben življenjski prostor mnogim redkim in zaščitenim dvoživkam in vodnim živalim. V majhnem zaselku Botač boste naleteli na ostanke enega izmed velikih mlinov, ki so delovali vzdolž struge reke Glinščice, edinega površinskega vodotoka na območju italijanskega Krasa. Pet ur dolga proga od Bazovice do Boljunca je skoraj v celoti enostavna proga, dostopna različno zmogljivim izletnikom vseh starosti ter ljubiteljem slow in ekoloških poti.\nMožni sta še dve krožni poti s številnimi različicami, zato vam priporočamo, da si priskrbite zemljevid območja.

https://itunes.apple.com/it/app/vodni-gozd-basovica-dolina/id535735128?mt=8