Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo
13 September, 2020

Z deželnim zakonom 42/1996 so bili v Furlaniji Julijski krajini ustanovljeni številni Rezervati. Območja, ki jih ti ščitijo, so bila izbrana na podlagi posebnih kriterijev. Cilj je bilo ohranjanje, zaščita in obnovev krajine, okolja ter najvišjih naravoslovnih vrednot, s posebnim poudarkom na ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Spoznajmo, katere so živalske in rastlinske vrste ter habitati, ki so omogočili, da je postala dolina Glinščice Naravni rezervat. Srečanje organiziramo v nedeljo, 13. septembra, ob 10.30. Srečanje se bo odvijalo po stezah, ki vodijo na Steno, v Naravnem rezervatu doline Glinščice. Srečanje bo trajalo 2 uri. Zbirališče bomo sporočili vpisanim po e-mailu.

UDELEŽBA
V skladu s predpisi, ki se nanašajo na izredne razmere COVID-19, je dogodek organiziran z omejenim številom mest. Udeležba je možna le po predhodni rezervaciji. Če se želite udeležiti, pošljite sporočilo na info@rogos.it z vašim imenom in telefonsko številko. Rezervacija je veljavna, ko jo potrdi osebje Družbe Rogos. Udeležba na dogodku je brezplačna.