Facebook Twitter Google Plus Pinterest Share 
Deli objavo
21 September, 2018

Organ upravljanja Naravnega rezervata Doline Glinščice, v sodelovanju z Oddelkom za življenjske vede Univerze v Trstu in Ustanovo za ribje varstvo (ETPI), pripravlja projekt za iztrebljenje potočne postrvi (Salmo trutta) iz celotnega toka Glinščice, ki se vije po Rezervatu.

Gre za vrsto postrvi, ki se izvorno nahaja v naši deželi le v potoku Ziljica (Trbiž). V Glinščico so jo od začetka osemdesetih let naseljevali zaradi športnega ribolova, tako kot v številne druge vodotoke v deželi.

Kot neizprosna roparica je odločilno zaznamovala občutljiv rečni ekosistem.

V petek, 21. septembra, ob 20.30 vas vabimo na prvo predavanje, namenjeno predstavitvi projekta in podatkov, ki so jih izvedenci so sedaj nabrali. Predavanje se bo odvijalo v Sprejemnem centru Naravnega rezervata Doline Glinščice. Spregovorili bodo dr. Elisabetta Pizzul, dr. Filippo Franz in dr. Massimo Zanetti.