Sledite nam
19 April, 2019

Odredba se nanaša na ugotovitev o prisotnosti samca in samice povodnega kosa v bližini slapa. Iz njunega vedenja je bilo razvidno da gnezdita. Ker je povodni kos posebno dragocena živalska vrsta in na podlagi prvega odstavka 10. člena Pravilnika o rezervatu Doline Glinščice, po katerem sme upravljavec za zaščito habitatov in posebno dragocenih vrst določiti območja posebnega varstva, v katerih je mogoče prepovedati izletniške, gorniške in druge dejavnosti, je bila izdana odredba za prepoved plezanja po steni slapa in sosednjih stenah, prehoda na območju izpod slapa (v razdalji do 10 m okrog območja korita izpod slapa), in sicer do 20. maja, ter podaljšanje prepovedi letenja dronov katere koli vrste, dimenzije in mase znotraj območja, označenega z rožnato barvo na zemljevidu, ki je priložen Odredbi št. 12. z dne 1. marca 2019.